Điều khoản dịch vụ – 69vn.wine

Chào mừng bạn đến với 69vn.wine! Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

điều khoản dịch vụ
điều khoản dịch vụ

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Khi truy cập và sử dụng trang web 69vn.wine, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng trang web đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi thay đổi được thực hiện đối với các điều khoản này.

2. Quyền Sở Hữu

Tất cả nội dung trên 69vn..com, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video, logo, và các tài liệu khác, đều thuộc sở hữu của 69vn hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi. Việc sử dụng trái phép có thể vi phạm luật bản quyền, thương hiệu và các quy định khác của luật pháp.

3. Sử Dụng Trang Web

Bạn đồng ý sử dụng trang web của chúng tôi chỉ cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ luật lệ hoặc quy định nào hiện hành. Bạn không được sử dụng trang web để đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào có tính chất xúc phạm, đe dọa, phỉ báng, hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác. Bạn không được can thiệp vào hoạt động của trang web hoặc máy chủ của chúng tôi bằng cách nào đó. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo luật pháp hiện hành.

4. Tài Khoản Người Dùng

Để sử dụng một số dịch vụ trên 69vn. com, bạn có thể cần phải đăng ký tài khoản. Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và cập nhật khi đăng ký. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu của mình, và chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra dưới tài khoản của bạn. Nếu bạn phát hiện bất kỳ hoạt động trái phép nào trên tài khoản của mình, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không bảo mật thông tin tài khoản của mình.

5. Bảo Mật Thông Tin

bảo vệ thông tin cá nhân
bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn và sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi luật pháp yêu cầu. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

6. Giới Hạn Trách Nhiệm

69vn,com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hệ quả nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web của chúng tôi, hoặc từ bất kỳ hành vi nào được thực hiện dựa trên thông tin có trên trang web. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ hoạt động không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Chúng tôi cũng không đảm bảo rằng các nội dung hoặc tài liệu trên trang web là chính xác, hoàn chỉnh hoặc cập nhật.

7. Liên Kết Đến Trang Web Khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các thực tiễn bảo mật của các trang web đó. Việc bạn truy cập các liên kết đến các trang web khác hoàn toàn là rủi ro của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của các trang web đó trước khi sử dụng.

8. Thay Đổi Điều Khoản Dịch Vụ

69vn.wine có quyền thay đổi các điều khoản dịch vụ này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra các điều khoản dịch vụ để cập nhật các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

9. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

quyền sở hữu trí tuệ
quyền sở hữu trí tuệ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại và các quyền khác, đều thuộc về 69vn18 hoặc các bên cấp phép của chúng tôi. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web này cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

10. Phản Hồi và Đóng Góp

Chúng tôi hoan nghênh các phản hồi và đóng góp từ người dùng để cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, mọi ý kiến, ý tưởng, gợi ý hoặc các thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của 69vn. Chúng tôi có quyền sử dụng, tái tạo, sửa đổi, phân phối và hiển thị các phản hồi và đóng góp này mà không cần sự đồng ý hoặc bồi thường cho bạn.

11. Chấm Dứt

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào trang web bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo trước, nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này. Sau khi chấm dứt, các quyền và giấy phép của bạn sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức và bạn phải ngừng mọi hoạt động sử dụng trang web của chúng tôi.

12. Điều Khoản Chung

Các điều khoản dịch vụ này cùng với chính sách bảo mật và bất kỳ thông báo pháp lý nào khác mà chúng tôi đã đăng tải trên trang web tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và 69vn liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này bị tòa án có thẩm quyền tuyên bố là vô hiệu, các điều khoản còn lại vẫn sẽ có hiệu lực và hiệu quả.

13. Luật Áp Dụng

Các điều khoản dịch vụ này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của quốc gia mà 69 vn hoạt động. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản dịch vụ này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của quốc gia đó.

14. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về điều khoản dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected]. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến việc sử dụng trang web.

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi! Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại 69vn.wine.